โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
แวะลงนามเยี่ยมชม
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

บทเรียนที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ค่าประจำหลักของทศนิยม
2 การเปรียบเทียบทศนิยม
3 การบวกทศนิยม
4 การลบทศนิยม
5 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม
6 การคูณทศนิยม
7 การแก้โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมโดยใช้คุณสมบัติการคูณ
8 การหารทศนิยม
9 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม
10 เศษส่วนบนเส้นจำนวน
11 การเปรียบเทียบเศษส่วน
12 การบวกเศษส่วน(เครื่องหมายเหมือนกัน)
13 การบวกเศษส่วน(เครื่องหมายต่างกัน)
14 การลบเศษส่วน
15 โจทย์ปัญหาการบวกและลบเศษส่วน
16 การคูณเศษส่วน
17 การหารเศษส่วน
18 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหารเศษส่วน
19 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
20 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน
 

 
 
โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4532-1778 โทรสาร 0-4532-1778

ดูแลและสร้างสรรค์โดย นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บโรงเรียนวารินชำราบ