วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
 

 
กศจ. อุบลราชธานี 

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECCA โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 29 มีนาศม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
อบรมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน Metaverseระยะที่ 2 (Onsite) เวลา 08:00-16:00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
งานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2566 และสรุปการใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2565 เวลา 09:00-16:00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนหนามแท่งฯ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาของบุคลากร โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง
  กิจกรรม Open house สภานักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ" กิจกรรมสายใยพี่น้องสภานักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันปัจจิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพชุดที่ 1|ภาพชุดที่ 2
การประชุมกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครื่อข่าย
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม และโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร นำคณะครูศึกษาดูงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมค่ายเปิดฟ้า ส่องโลกดาราศาสตร์ วันที่ 18 - 19 กุมภพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกล ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีวาริน" ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรระหว่าง 4 หน่วยงาน "WARINCHAMRAP UNITY CUP" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566  ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ 
นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ และคณะครู แนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนวารินชำราบ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
มอบเกียรติบัตรฟุตซอล มอบสายสะพายนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค To be number one และมอบช่อดอกไม้ครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ระดับ สพม.อบอจ. เนื่องในวันครู ปี 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 
โครงการทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เส้นทาง โรงเรียนวารินชำราบ - เจดีย์มหามงคลบัว - หอโหวด 101 - วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และกองทุนแคนาดา CFLI/FCIL มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนปลอดภัย เข้าใจความหลากหลาย ที่โรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. 
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และกองทุนแคนาดา CFLI/FCIL มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนปลอดภัย เข้าใจความหลากหลาย ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566  วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
อบรมหลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Metaverse Spatial วันที่ 15 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรระหว่างหน่วยงาน "WARINCHAMRAP UNITY CUP" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. 
การประเมินฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา และโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โดยคณะกรรมการประเมินฯ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ. และคณะ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ ทำพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตที่ 7 ที่จัดแข่งขันเมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 มอบเกียรติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

WR-PA Support

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:48:45 น.