วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

 

  ดาวน์โหลดรายละเอียด  ม.1 | ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 

ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวารินชำราบ เดินทางไกล-อยู่ค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2562  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 (ภาพกิจกรรม  .1 | ม.2 (1) (2) |ม.3|ม.4|ม.5|ม.6 )

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MOU) โครงการ การให้ความรู้ทางการเงิน ระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ สร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (MOU)ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM)  ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดงานประจําปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2563  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางเก่า  จังหวัดอุบลราชธานี

 โรงเรียนวารินชำราบ รับการนิเทศติดตามจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สพม. เขต 29 ตามโครงการ  KKU Smart Learning เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00น.  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  

พิธีรับพระราชทาน ชุด รด.จิตอาสาพระราชทาน โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

โรงเรียนวารินชำราบ  ต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม กีฬาภายใน "วารินชำราบเกมส์ 2019" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 และ 22 พฤศจิกายน 2562 (อัลบั้มภาพ > ชุดที่ 1 > ชุดที่ 2 > ชุดที่ 3

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22:20:49 น.