วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สนับสนุนการสอน 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 64 ปี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
 
โรงเรียนวารินชำราบ  ต้อนรับครูที่ย้ายมาปฎิบัติราชการที่โรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูชำนาญการ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางรัตนาภรณ์ จันดาพืช วิชาเอกคณิตศาสตร์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ นายมติชน บุญเพศ วิชาเอกพลศึกษา ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 
  นางสาวพชิรา บุญปัญญา กล่าวอำลาคณะครู - นักเรียน เพื่อย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
 
คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงาน OBEC QA ที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
 
  คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข 

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ
ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 มกราคม 2564 เวลา 23:22:42 น.