วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid19 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะบริหาร และคณะครู เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะบริหาร และคณะครู เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ ประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการมอบเกียรติบัตรและประชุมครู  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี มาส่งครูมินตรา จันทร์ศรีเมือง ย้ายมาปฏิบัติ ราชการ วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เวลา 09.00 น. - 12.00 น วันที่ 1 เมษายน 2564
โรงเรียนวารินชำราบ  จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ  ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนนากระแซงศึกษา ในโอกาสมาส่ง นางสาวพรหมพร หาคำบุตร ตำแหน่ง พนักงานราชการ ย้ายมาโรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
Mr. Louis Teunissen และนางสิริภัทร วิเศษประสิทธิ์ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ English we like มอบความรู้ Gat Eng ให้กับน้อง ม.6 ทั้งหมด วันที่ 18 มกราคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับ สภ.วารินชำราบ กวดขันวินัยจราจร และตรวจสอบสภาพรถนักเรียน ว่ากล่าวตักเตือนรถจักรยานที่ดัดแปลงส่วนควบ จำนวน 8 ราย วันที่ 15 มกราคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ เชิญเจ้าของบ้านเรือน ร้านค้า ผู้มีส่วนได้เสียหน้าโรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียน วันที่ 14 มกราคม 2564
พิธีเปิดโครงการก่อสร้าง สนามฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ ด้วยเงินบริจาคของประชาชน  โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 ธันวาคม 2563
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "WARINCHAMRAP INVITATION 2020" ต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) ชิงถ้วย ผวจ. อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 64 ปี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ
ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 00:26:59 น.