วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี
 

 
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อเวลา 13.00 น. - 15.30 น. วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 13-15 ปี โดย เครือข่ายสุขภาพจิดอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และทำเครื่องบินพลังยาง เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มาศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ ในด้านการจัดทำ PA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลากรที่ทำงานด้านการทำ PA เมื่อเวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  คณะครูและนักเรียน แผนการเรียน ศิลป์ -ธุรกิจค้าปลีก (PIM) ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  - CPRam - สวนนงนุช เมื่อวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2565
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบสู่สำนีกพลเมืองรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมเวทีสวนป่า โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการแสดงแสงเสียง แห่เทียนภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2565 เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม [ภาพวันซ้อม] [ภาพแสดงคืนแรก] [ภาพแสดงคืนที่สอง]
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา เวลา 15.00 - 17.00 น.  วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลง
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมกับโรงเรียนวารินชำราบ  เวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี - พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย วันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565
 
งานบริหารวิชาการโรงเรียนวารินชำราบ  ศึกษาดูงานโปรแกรมรับสมัครนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน​ ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ครั้งที่​ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในการลงพื้นที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ โรงเรียนวารินชำราบเพื่อตรวจเยี่ยมฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ
ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 05 กันยายน 2565 เวลา 01:08:44 น.