วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
 

 
กศจ. อุบลราชธานี 

คลิ๊กชมอัลบั๊มภาพ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
คลิ๊กชมอัลบั๊มภาพ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิดศาสดร์
(AP:Advanced Program) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
คลิ๊กชมอัลบั๊มภาพ
ชมรมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "วารินชำราบสัมพันธ์" รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เวลา 09.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
ประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เปลี่ยนผ้าอังสะ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ (ระยะกลาง ปี พ.ศ. 2567 - 2569) วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง  
โรงเรียนวารินชำราบ จัดการอบรมการสร้างสื่อคุณภาพ สู่ห้องเรียน Canva for Teacher วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. 
ผอ.สุนีรัตน์ พวงพั่ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567
โรงเรียนวารินชำราบ นำโดย นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อทองใส ทับถนน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 12.50 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ | ภาพชุดที่ 1| ภาพชุดที่ 2|
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บ้านคำปุน ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
WR-PA Support

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 01:36:41 น.