วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2564  นางสาววิชชุดา วรัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบ ครบรอบ 65 ปี โดยนายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน (ScQA) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "วารินชำราบ" ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 27 กันยายน ถึง  1 ตุลาคม 2564 ณ.สนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ ยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตซอลจังหวัดอุบลฯ เปิดโครงการการอบรมโค๊ชกีฬาฟุตซอล (หลักสูตรพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2564 ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมศิลป์กวีดนตรีนาฎ โดยนายณัฐพล บุญชู นายกเทศมนตรี ตำบลคำน้ำแซบเป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ.หอเกียรติยศ และหอศิลป์อุรเคนทร์
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนวารินชำราบ นำโดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะบริหาร พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. การเรียนรู้สภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  นายทรงยุทธ  ด้ามทอง ผอ. โรงเรียนวารินชำราบ เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
กิจกรรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนวารินชำราบ นำโดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะบริหาร พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมดำนาแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี  คณะครูนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมลงแขกดำนาแปลงสาธิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รอง ผอ. สพม.อบอจ. ตรวจสอบโรงเรียนที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564  งบอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยนายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid19 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะบริหาร และคณะครู เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะบริหาร และคณะครู เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ ประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการมอบเกียรติบัตรและประชุมครู  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ
ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:14:33 น.