วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
 

 
กศจ. อุบลราชธานี 

โครงการทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เส้นทาง โรงเรียนวารินชำราบ - เจดีย์มหามงคลบัว - หอโหวด 101 - วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และกองทุนแคนาดา CFLI/FCIL มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนปลอดภัย เข้าใจความหลากหลาย ที่โรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. 
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และกองทุนแคนาดา CFLI/FCIL มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนปลอดภัย เข้าใจความหลากหลาย ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566  วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
อบรมหลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Metaverse Spatial วันที่ 15 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรระหว่างหน่วยงาน "WARINCHAMRAP UNITY CUP" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. 
การประเมินฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา และโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โดยคณะกรรมการประเมินฯ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ. และคณะ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ ทำพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตที่ 7 ที่จัดแข่งขันเมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 มอบเกียรติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
  โรงเรียนวารินชำราบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ภาพชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "วันคริสต์มาส" ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 10.10 น.
โรงเรียนวารินชำราบ เป็นเจ้าภาพ "กีฬาจตุรมิตร" ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ
โครงการสัมมนา เรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติด"  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
ต้อนรับคณะบริหารและครู จากโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา มาส่งครูทัศนี ดีโพธิ์กลาง ช่วยราชการที่โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ประชุมสามัญประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยนายทรงยุทธ  ด้ามทอง ผอ.โรงเรียนวารินชำราบ ประธานการประชุม วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมแนะแนว จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565 วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวารินชำราบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบ ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม. 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดธรรมนิมิตร บ้านโพธิ์มูล ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม. 5 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดธรรมนิมิตร บ้านโพธิ์มูล ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รับส่งตัวครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวารินชำราบ จำนวน 3 คน 1. นายปลวัชร หวังยศ  2. นายสนอง ถมหิรัญ 3. นางสาวศันทณีย์ แสงหล้า  วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ประเมินครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายขจรยศ เถาว์ทวี และ นางสาวพรชิตา แซ่เฮง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร 1
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงาน "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 - แนะนำครูย้ายมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ เอกพละ และครูอัตราจ้าง เอกเคมี - ลงนามในข้อตกลงพัฒนางาน PA1 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 
โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎ  อุบลราชธานี ผ่านการฝึกประบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
พิธีมอบใบรับรองการจบหลักสูตรแผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 กล่าวอำลานักเรียน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ หน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมิน PA ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ พละศึกษา กลุ่มสาระฯ ศิลปะ รับการประเมินประเมิน PA เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ รับการตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเปิดงาน "ศิลป์วารินชำราบปริทรรศน์" ครั้งที่ ๓ เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอศิลป์อุรเคนทร์ โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการสรุปงานประจำปีการศึกษา 2565 และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ จังหวัดสกลนครและนครพนม 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายทรงยุทธ  ด้ามทอง มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขัน จากกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนในฝัน 46ICT จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อเวลา 13.00 น. - 15.30 น. วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 13-15 ปี โดย เครือข่ายสุขภาพจิดอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และทำเครื่องบินพลังยาง เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มาศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ ในด้านการจัดทำ PA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลากรที่ทำงานด้านการทำ PA เมื่อเวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  คณะครูและนักเรียน แผนการเรียน ศิลป์ -ธุรกิจค้าปลีก (PIM) ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  - CPRam - สวนนงนุช เมื่อวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2565
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบสู่สำนีกพลเมืองรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมเวทีสวนป่า โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการแสดงแสงเสียง แห่เทียนภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2565 เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม [ภาพวันซ้อม] [ภาพแสดงคืนแรก] [ภาพแสดงคืนที่สอง]
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา เวลา 15.00 - 17.00 น.  วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลง
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมกับโรงเรียนวารินชำราบ  เวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี - พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย วันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565
 
งานบริหารวิชาการโรงเรียนวารินชำราบ  ศึกษาดูงานโปรแกรมรับสมัครนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน​ ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ครั้งที่​ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในการลงพื้นที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ โรงเรียนวารินชำราบเพื่อตรวจเยี่ยมฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 มกราคม 2566 เวลา 00:31:32 น.