วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูวัลลภา จิตถวิล
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม กีฬาภายใน "วารินชำราบเกมส์ 2019" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 และ 22 พฤศจิกายน 2562 (อัลบั้มภาพ > ชุดที่ 1 > ชุดที่ 2 > ชุดที่ 3

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 63 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ Astronomy Camp 2019 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับครูใหม่ นางสาวอุทัยวรรณ บัวใหญ่ ครูคืนถิ่นวิชาเอกสังคมศึกษา และครูย้ายมา นางมัลลิกา นามปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ (ภาษาไทย) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันเกษียณ ปี 2562 ครูที่เกษียณอายุราชการ  กล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมการประกวดสานฝันปั้นดาว วารินชำราบก๊อตทาเลนต์ รอบชิงชนะเลิศ เมือวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงอาหารโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2562

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 29  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวารินชำราบ

คณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะฯ โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดแสนสำราญ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 00:46:58 น.