วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูวัลลภา จิตถวิล
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันเกษียณ ปี 2562 ครูที่เกษียณอายุราชการ  กล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมการประกวดสานฝันปั้นดาว วารินชำราบก๊อตทาเลนต์ รอบชิงชนะเลิศ เมือวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงอาหารโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2562

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 29  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวารินชำราบ

คณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะฯ โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดแสนสำราญ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  

งานมุฑิตาจิต 2562 "เรือจ้างวางพาย สานสายใยมุฑิตา" ณ ยายเที่ยงฮิลล์ รีสอร์ท - อ่างเก็บน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคอง - วัดบ้านไร่ - วัดหลวงพ่อโต วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปี 2562 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี และส่งครูอ้อ ดร.สิรินนภา นามมณี ย้ายไปโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวารินชำราบ  จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงแสงเสียง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562 ชื่องาน “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ภาคกลางคืน วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงแสงเสียง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562 ชื่องาน “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ภาคกลางคืน วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวารินชำราบ  ร่วมซ้อมใหญ่การแสดงแสงเสียงภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2562 ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมสรุป โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข Fit and Ferm ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความ "ดี" ด้วยหัวใจ” โดยนายณรงค์ พันธุโสรี รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 มอบทุนการศึกษา มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรข้าราชการครู เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2562 - วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 กันยายน 2562 เวลา 23:34:09 น.