วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูวัลลภา จิตถวิล
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมรักนวลสงวนตัว ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ปี 2562 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ รองผู้อำนวยการยอดยิ่ง จันทะดวง จากโรงเรียนปรางค์กู่ พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

งานแนะแนว โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมการออกแนะแนวโรงเรียนประถมศึกษา ป.6 และ ม.3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเข้าเรียนต่อโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  

โรงเรียนวารินชำราบ นำลูกเสือวิสามัญ ม.5 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญเพื่อสาธารณะประโยชน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนวัดป่าเรไรยกาวาส ในพิธีสมโภชน์พระใหญ่หลวงพ่อโต เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562

กองลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวารินชำราบ

สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการกินดี หุ่นดี มีสุข Fit and firm วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ดำเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

โครงการทัศนศึกษา "วัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้านชีทวน" นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 มกราคม 2562

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก 1 เวลา 14.30 น.

โรงเรียนวารินชำราบ รับการนิเทศจาก ศน.ณัฐธภา ตรงดี การนิเทศ ติดตาม "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" หวิืทยาเขต 7 ณ ห้องประชุมเล็ก1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 14 มกราคม 2562

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

ผ.อ. พิศาล จันทป มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนวารินชำราบ จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวารินชำราบ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โดยนายพิทยา ไชยมงคล ผอ. สพม.เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  (ภาพชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4

กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม English&Chinese Day 2019 ขั้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ หน้าเสาธงและห้องเรียนแยกตามฐานต่างๆ หลายฐาน

กิจกรรม Teenergy School Tour 2018 วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 61 ่โรงเรียนวารินชำราบ นำทีมโดยพี่กอล์ฟ พี่ก็อตจิ จากรายการเทยเที่ยวไทย และ ปลื้ม ปุริม พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากพี่เบล สุพล เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12.30น.

นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย เวลา 15.30 น. - 17.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศีกษา โรงเรียนวารินชำราบ

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศีกษา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันครบรอบปีที่ 62 วันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบ  เวลา 07.30 น.  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 08.30 น. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 > ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ทักษะชีวิตและการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อวันที่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมรำถวายงานบวงสรวง พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมวางพวงหรีดคุณแม่ประมวล ทับถนน ภรรยาคุณพ่อทองใส ทับถนน กรรมการสถานศึกษาฯ เวลา 16.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านหนองกินเพล 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศีกษา โรงเรียนวารินชำราบ

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติการ ปี 2561

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 06 เมษายน 2562 เวลา 01:01:57 น.